Podľa najnovšej štúdie psychológa a sexuológa Justina Lehmillera vznikol rebríček vlastností, ktoré ženy najviac priťahujú na mužoch. Do internetového prieskumu sa zapojilo viac než 80 000 tisíc žien, ktoré si museli z dvadsiatichtroch rôznych mužských vlastností vybrať tie, ktoré ich priťahujú najviac. Solventnosť obsadila až dvadsiate miesto a spoločenský status až dvadsiateprvé!

Na absolútnom vrchole rebríčka vlastností, ktoré ženy priťahujú na chlapoch, skončil humor, ktorý je najdôležitejší pre 53% opýtaných žien. Druhé miesto obsadila inteligencia (44%) a prvú Top trojku uzatvára úprimnosť, ktorú ako jednu z najdôležitejších vlastností označilo 39% žien. Na štvrtom mieste skončila láskavosť (36%) a piatu priečku obsadili s počtom 21% hodnoty.

“NA ABSOLÚTNOM VRCHOLE REBRÍČKA VLASTNOSTÍ, KTORÉ ŽENY PRIŤAHUJÚ NA CHLAPOCH, SKONČIL HUMOR.”

Na šiestom a siedmom mieste skončili so zhodným výsledkom 19% komunikačné schopnosti a spoľahlivosť. Vlastnosti, ktoré sa týkajú vzhľadu, skončili na ôsmom, respektíve deviatom mieste. Na ôsmom dobrý výzor (17%) a na deviatom príťažlivá tvár (12%). Prvú desiatku vlastností, ktoré ženy najviac priťahujú na mužoch, uzatvára s počtom 8% ambicióznosť.

PENIAZE A SPOLOČENSKÝ STATUS SKONČILI NA POSLEDNÝCH MIESTACH!

Ako už bolo spomínané vyššie, peniaze a solventnosť obsadili až dvadsiate miesto, pričom za jednu z troch najdôležitejších vlastností ju označili len necelé 2% opýtaných žien. Takmer rovnako dopadol aj spoločenský status na dvadsiatom prvom mieste.

Foto: Depositphotos.com