Slovenské diaľnice sú diskutovanou témou už dlhé roky, tentokrát ale nie sú témou číslo 1 kvôli nedokončeným alebo rozbitým úsekom, ale kvôli zmene v zákone o diaľničných známkach. Od nového roka totiž budú platiť nové pravidlá. 

V súčasnosti na Slovensku existujú 3 druhy diaľničných známok. Prvou z nich je 10 dňová v hodnote 10 eur, druhou je 30 dňová, ktorá stojí 14 eur, a poslednou je celoročná známka, ktorá stojí 50 eur a platí od 1. januára daného roka do 31. januára toho nasledujúceho, pričom nezáleží na to tom, v ktorom mesiaci si ju vodič kúpil.

Novinka v zákone, ktorá by mala platiť od nového roka 2020, však hovorí o tom, že po novom bude celoročná známka platná presných 365 dní odo dňa, kedy si ju šofér zakúpi. Jej cena by mala zostať nemenná a teda 50 eur, rovnako tak by sa nemalo nič meniť ani v prípade 10 a 30 dňových známok. Schvaľujete túto zmenu platnosti celoročnej známky?

Zdroj: Cas.sk | Foto: Facebook