Tento víkend nás na Slovensku čaká celoplošné testovanie na ochorenie Covid-19. Väčšina národa pristupuje k týmto testom zodpovedne, niektorí to odmietajú a iní to už majú za sebou. Len prednedávnom sa objavil na Facebooku tento oznam, ktorý vás buď poriadne pobaví alebo naserie.

Dňa 28.10.2020 sa v jednej z bytoviek v meste Banská Bystrica objavil vo vchode takýto oznam. V ňom pán správca bytového domu vyzýva nájomcov, že sú tento víkend povinní sa zúčastniť celoplošného testovania. Ak sa následne nepreukážu certifikátom o absolvovaní testovania, bude to pán prenajímateľ považovať za hrubé porušenie nájomnej zmluvy s okamžitým ukončením nájomného vzťahu. Nuž, niektorí po tomto víkende zrejme skončia na ulici. Konal pán správca múdro alebo to už trošku prehnal? Názor na tento oznam si môžete každý vytvoriť sám.

oznam

Zdroj|foto: Facebook, Instagram