Inteligenčné či osobnostné testy sú odpradávna veľkým lákadlom pre ľudí, ktorí chcú o sebe vedieť viac. Tieto testy môžu u ľudí odhaliť ich silné a slabé stránky a môžu pomôcť pri rozhodovaní sa v určitých životných situáciach. 

V poslednej dobe sú veľmi obľúbené postrehové testy, ktoré sa spájajú s maľbou a tým, čo na nej človek vidí. Presne ako tento. Ak sa chcete o sebe dozvedieť niečo nové alebo sa len uistiť v tom, čo už viete, alebo možno sa len trochu zabaviť, pozorne sa zapozerajte na obrázky a pri každom si zaznačte vašu odpoveď. To, čo pritiahlo vašu pozornosť ako prvé, určuje, aká osobnosť ste. Takže, čo ste zistili? 🙂

A: tvár

B: jablko

C: čítajúcu osobu

A: tvár

B: psa

C: strmé skaly

A: krokodíl

B: hory a voda

C: cestujúci na lodi

Vyhodnotenie:

Prevaha odpovedí A : Ste kreatívny človek!

Vaša kreativita pochádza z obsahu vášho života: intuícia, radosť, múdrosť, zvedavosť, spokojnosť. Váš svet je plný záhad a je tvorený z toľkých vecí, ktoré neustále podporujú vašu fantáziu. Nemáte rád jednotvárnosť, stále niečo objavujete, skúšate, vymýšľate. Počas prekonávania negatívnych situácií alebo okolností je potrebné, aby ste sa upokojili, relaxovali a potom ich riešili s chladnou hlavou.

Prevaha odpovedí B : Ste optimistický človek!

Novej situácii sa prispôsobujete s ľahkosťou, ľahko nájdete spoločnú reč s inými ľuďmi a viete preniknúť do jej podstaty. Len veľmi zriedka sa cítite osamelý, lásku vyjadrujete veľmi silnými emóciami, rovnako emočné je to aj v intímnom vzťahu. Pri vykonávaní svojej práce ste veľmi disciplinovaný a silný. Pri riešení problémov ľahko nájdete jeho zdroj a viete ho s prehľadom riešiť.

Prevaha odpovedí C : Ste realistický človek!

Ste disciplinovaný, dôkladný, plánujete, preto ste veľmi dobrý v tom, čo robíte a ľudia okolo vás sú pokojní, lebo vám dôverujú a môžu sa na vás spoľahnúť. Strážite si svoje vlastné pocity, ktoré sú spojené s vašimi vyjadreniami a postojmi. Nemáte rád konkurečné prostredie, najmä konkurečné vzťahy na pracovisku, príliš vás vyčerpávajú. Potrebujete byť milovaný, náležite ocenený a máte potrebu stále niekomu pomáhať.

Zdroj: ohay.tv | Foto: Twitter