Evolúcia je fascinujúci jav, ktorým si prišiel každý živočíšny druh na tejto planéte. Zaiste, je pravdou, že niektoré jednoduché formy života neprechádzajú takmer žiadnym vývinovým stupňom už celé dekády, ale nakoniec ani to nie je na škodu. Napríklad fakt, že taká medúza prežíva bez mozgu milióny rokov, dáva niektorým ľuďom obrovskú nádej…  

Je zaujímavé, že ako sa evolúcia neustále posúva vpred, niektoré časti tela a reflexy sa stávajú nepotrebnými. Za všetky môžeme spomenúť napríklad rozoznávanie tvári tam, kde vôbec nie sú (napríklad maska auta) alebo reflex husej kože.

Teraz ale s nami vyskúšajte toto. Položte si ruku na stôl tak, ako je to vidieť na obrázku.

Spojte spolu palec s malíčkom, pričom zápästie mierne zdvihnete nahor.

V prípade, že sa vám na ruke zjavil sval tak, ako vľavo na obrázku, znamená to, že máte v ruke pre ľudí zbytočný dlhý dlaňový sval (Musculus palmaris longus). Sval je pozostatkom z čias, kedy naši predkovia chodili po štyroch. Podľa odbornej literatúry má tento sval až 85 % populácie.

Zdroj/Foto: wikipedia, facebook