Prvého mája vstúpila do platnosti novela zákona o službách v zamestnanosti, ktorá okrem iných zmien prináša zvýšenie príspevku pri presťahovaní sa za prácou. Podmienky na jeho využitie sú síce trochu limitujúce, no ak sa vás to aspoň trochu týka, možnosť treba využiť.

Príspevok si môžete nárokovať, ak si nájdete prácu vo vzdialenosti minimálne 50 km do aktuálneho trvalého pobytu. Jeho výška je 4000 EUR pre jednotlivca, v prípade, že ide o manželov, celková suma je 6000 EUR, pričom platí, že musíte reálne preukázať vynaložené náklady na bývanie. Podmienkou tiež je, že človek musí byť minimálne 3 mesiace evidovaný ako nezamestnaný na úrade práce, a o príspevok musí sám aktívne požiadať do šiestich mesiacov od nástupu do nového zamestnania. Zložité? Áno, ale tie prachy za to predsa stoja! Väčšina ľudí, žiaľ, však o tejto možnosti ani nevie.

Ak aj všetky podmienky nespĺňate a naozaj uvažujete o zmene práce, musíte trochu pošpekulovať, k peniazom sa totiž dostať viete. Pred podaním výpovede si napríklad môžete zmeniť trvalý pobyt ku vzdialenému príbuznému, chvíľku si oddýchnuť na podpore a potom sa akože presťahovať naspäť do rodného mesta. Vydokladovať použitie prostriedkov nájomnou zmluvou nie je najmenší problém. A máte 4000 EUR.

Zdroj: Sme.sk  | Foto: Pixabay.com