Zákazy sú na to, aby sa dodržiavali. Aspoň tak to káže dnešná spoločnosť. No nájdu sa aj takí, ktorí tieto zákazy buď nevidia, nepoznajú alebo skrátka jednoducho ignorujú.

Zaujímavý moment zachytil náš čitateľ zo Žiliny, ktorý pri pohľade zo svojho okna zazrel celkom “poburujúcu” vec. Na zastávku MHD, konkrétne sa jednalo o zastávku Hurbanova, prišli dvaja cestujúci rómskeho etnika. On si bezstarostne sadol na lavičku, ona vedľa neho odparkovala kočík s dieťaťom a… ZAPÁLILA SI! Akonáhle si obaja uvedomili, že na nich niekto z okna smeruje telefón, presunuli sa za zastávku.

Rodičia zrejme nemajú ani páru o tom, že Zákon č. 377/2004 Z. z., čo je zákon o ochrane nefajčiarov, zakazuje fajčiarom fajčiť na zastávkach do vzdelanosti 4 metrov od vymedzenej plochy nástupišťa.

Zákaz / nezákaz – Pofajčím

Zdroj: Epi.sk | Foto: Manmagazin