Azda márne by sme v dejinách ľudstva hľadali meno, ktoré je väčším synonymom zla ako Adolf Hitler. Veď nemecký vodca, ktorý sa pričinil o vypuknutie druhej svetovej vojny, má na svedomí milióny nevinných životov.

Oficiálna verzia hovorí, že po dobytí Berlína sovietskym vojskom Hitler prehryzol kyanidovú kapsulu a zároveň si do hlavy strelil pištoľou guľku. Jeho pozostatky mali byť spálené a následne zakopané neďaleko bunkra, v ktorom sa ukrýval. Krátko po skončení vojny mali byť jeho lebka a čeľusť exhumované a uložené v osobných archívoch KGB v Moskve.

Hoci Adolf Hitler so svojou manželkou Evou Braunovou deti nikdy nemal a tvrdí sa, že viedol takmer asketický život, pred niekoľkými rokmi vyplávala na povrch hypotéza, že „Führer“ potomka predsa len splodil. Malo sa tak stať ešte počas prvej svetovej vojny, keď slúžil ako dobrovoľník 16. bavorského pluku vo Francúzsku.

Tu mal mať počas jednej noci pomer s istou 16-ročnou Charlotte Lobjoie a splodiť syna Jeana-Marieho, ktorý síce zomrel už v roku 1985, avšak o slovo sa pred niekoľkými rokmi prihlásil jeho syn Philippe Loret. Pokrvnú príslušnosť jeho otca Jeana-Marieho sa s nacistickým vodcom nikdy nepodarilo reálnymi dôkazmi spojiť, no 62-ročný Philippe verí, že v prípade nastal zlom.

Jean-Marie Loret, údajný syn Adolfa Hitlera

Veci sa dali do pohybu po tom, ako sa Francúz so svojím príbehom objavil v televízii a priamo vo vysielaní prosil ruskú stranu, aby mu pomohla raz a navždy odhaliť pravdu. Mužove prosby boli vyslyšané – bola mu odobraná DNA a vzorka putovala do Moskvy, aby bola porovnaná s údajnými pozostatkami vodcu.

Teraz nám zostáva už len čakať na prípadnú zhodu. Ak by k nej naozaj prišlo, mohlo by ísť konečne o nevyvrátiteľný dôkaz, že prestrelená lebka v Moskve skutočne patrí Hitlerovi. Phlippe Loret tvrdí, že nehľadá senzáciu, iba jednoducho nechce žiť v neistote: „Ak bude výsledok pozitívny, moje tušenie bude potvrdené. V skutočnosti však bude dobrý každý výsledok, pretože to bude aspoň nejaký výsledok. Ak bude negatívny, musím zistiť, kto je mojím skutočným starým otcom. Všetko, čo chcem, je iba nájsť pravdu. Toto celé je iba hľadanie pravdy.“

Bez ohľadu na výsledky expertízy, istá fyzická podoba medzi mužmi je, najmä čo sa očí týka. A ak je Philipp naozaj vnukom nacistického vodcu, priama pokrvná línia Adolfa Hitlera nevymrela. Ba práve naopak, muž túžiaci po pravde má totiž ešte šesť súrodencov.

Philipp Loret, potenciálny vnuk Adolfa HitleraA s trochou photoshopu…

Zdroj: Ladbible.com | Foto: Twitter