O živote a smrti niekdajšieho nemeckého kancelára a nacistického vodcu Adolfa Hitlera sa vedú už desiatky rokov nekončiace debaty. Niektoré teórie sú uveriteľné viac, iné menej, ale o tom, že Hitlera donútil k samovražde telegram Hermanna Göringa, pochybuje len málokto. 

Hermann Göring poslal Hitlerovi telegram 23. apríla 1945 ako reakciu na Hitlerov tajný rozkaz, v ktorom vodca uviedol, že v prípade jeho smrti sa má na čelo Tretej ríše dostať práve Göring.

Toto je Göringov telegram pre Hitlera

Voľný preklad Göringovej správy

“Môj Vodca:

Generál Koller ma dnes oboznámil o obsahu rozkazov, ktoré mu doručili generálplukovník Jodl a generál Christian. Podľa týchto správ ste na mňa previedli časť rozhodovacích právomocí a zdôraznili, že ak by malo nevyhnutne dôjsť k vyjednávaniam, budem v lepšej pozícii než Vy v Berlíne.

Tieto informácie ma prekvapili a beriem ich vážne a cítim za nutné predpokladať, že ak do 22:00 nedostanem odpoveď, stratili ste možnosť slobodne konať. V tom prípade budem považovať podmienky uvedené vo Vašom nariadení za splnené a budem konať v záujme Národa a Vlasti.

Viete, čo k Vám v mojich najťažších životných chvíľach cítim, a neviem to vyjadriť slovami. Nech Vás ochraňuje Boh a napriek všetkému Vám umožní, čo najskôr prísť za mnou.

Váš verný Hermann Göring.”

Hermann Göring.

Hitler si Göringov telegram vysvetlil ako vlastizradu a vo svojom testamente, ktorý napísal deň pred svojou smrťou, zbavil Göringa všetkej moci. Muž, ktorý svojím telegramom dohnal k samovražde Hitlera, však dopadol rovnako ako jeho vodca. V rámci Norimberských procesov ho odsúdili na trest smrti, ale ešte pred vykonaním trestu smrti zomrel Hermann Göring vo väzenskej cele vlastnou rukou. Bolo to v októbri 1946, kedy bol jeho telegram u istého Benjamina Bradina, ktorý však nevedel po nemecky a netušil, čo je v ňom napísané. Po desiatkach rokov v Bradinovom trezore sa tento telegram dostal do rúk historikov, prekladateľov a profesorov, ktorí okamžite zistili jeho obrovský význam. Telegram sa v roku 2015 vydražil na jednej aukcii za 50 000 eur a jeho súčasný majiteľ nie je známy.

Foto: Esquire.com, Tumblr.com