Ak vás policajti vyzvú, aby ste sa legitimovali, no nebudete mať ako preukázať svoju totožnosť, môžu vás čakať veľmi nepríjemné úkony. V niektorých prípadoch hrozí nemalá pokuta.

Napriek tomu, že občiansky preukaz nemusíme nosiť so sebou stále, v prípade, ak ho nemáme, sa môžeme dostať do poriadnych problémov. Preto ak vám skončila jeho platnosť, stratili ste ho alebo vám ho ukradli, nezabudnite si vybaviť nový a krádež či stratu občianskeho nahlásiť. Ak sa totiž nebudete mať čím pred políciou legitimovať, môže vás dokonca až na 24 hodín zatknúť, pričom vám pravdepodobne zoberie odtlačky prstov, odfotografuje si vás, poprípade vám zoberie biologické stopy či si zaznamená váš hlas.

V týchto prípadoch môžete dostať pokutu do výšky 33 eur

  • ak nepožiadate o vydanie občianskeho preukazu v potrebnej lehote,
  • ak nepredložíte doklady potrebné na vydanie občianskeho preukazu po opakovanej výzve,
  • ak niekomu dáte svoj občiansky preukaz ako zálohu alebo ho odovzdáte pri vstupe do objektu,
  • ak neohlásite jeho zničenie, poškodenie, odcudzenie, zneužitie či stratu,
  • ak si do lehoty 90 dní ani po opakovanej výzve občiansky preukaz neprevezmete,
  • vašou povinnosťou je občiansky preukaz chrániť pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením či zneužitím, ak ju porušíte, môžete tiež dostať pokutu.

Zdroj: topky.sk | Foto: Facebook, Wikimedia