Už je to niekoľko mesiacov, čo sú hlavnou motoristickou témou Slovenska technické a emisné kontroly. O sprísnených pravidlách či dlhšom čakaní sa už toho popísalo veľa. Vedeli ste však, že ani úspešné absolvovanie STK a EK vám nezaručuje, že už nebudete mať ďaľšie problémy? 

Ešte v máji 2019 začali platiť prísnejšie pravidlá pri technických a emisných kontrolách automobilov. Už od prvých týždňov to spôsobovalo motoristom obrovské problémy, nakoľko museli oveľa dlhšie čakať na povinnú kontolu a mnohé autá, staršie a dokonca i tie novšie, po kontrole vyšli ako nespôsobilé. Tí šťastnejší vodiči dostali nálepku o dočasnej spôsobilosti a majú tak možnosť odstrániť závadu v horizonte niekoľkých týždňov.

Keďže prichádza k situácii, kedy mnoho motoristov svoje autá upraví len a výhradne pre potreby STK a emisnej kontroly, novela zákona platná od mája 2019 uvádza, že policajti sú oprávnení skontrolovať vám technický stav vozidla a tiež emisie priamo na ceste.

„Príslušníci služby dopravnej polície Policajného zboru zaradení na oddeleniach špeciálnych kontrol v rámci bežného dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky vykonávajú podrobnejšie cestné technické kontroly s mobilnými stanicami technickej kontroly, v ktorých súčasťou výbavy sú aj najmodernejšie analyzátory výfukových plynov na meranie vozidiel so zážihovými a vznetovými motormi.“

„V rámci cestnej technickej kontroly sa vykonáva aj kontrola emisií, kde sa pri vozidlách so zážihovým a vznetovým motorom kontroluje dymivosť a v prípade, ak sú prekročené hodnoty korigovaného súčiniteľa absorbcie, tak sa vozidlo považuje za technicky nespôsobilé,“ uvádza Prezídium Policajného zboru pre portál FonTech.sk.

V prípade, ak príslušníci polície počas cestnej kontroly zistia, že automobil je nespôsobilý, vodič nemôže ďalej pokračovať v jeho riadení a v lehote 30 dní musí vzniknutý problém odstrániť, prípadne dočasne vyradiť vozidlo z evidencie.

Zdroj: Fontech.startitup.sk | Foto: Facebook