Pred pár týždňami prišiel do platnosti úplne nový zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v cestnej premávke, ktorý je omnoho rozsiahlejší a podrobnejší ako doterajší. Zároveň prináša niekoľko závažných zmien a nových vyhlášok.

Portál Autobild.sk opísal štyri najzávažnejšie zmeny týkajúce sa všetkých vodičov.

Technická kontrola

Od mája už musíte byť pripravení na zmenu intervalov technických kontrol. Pre niektoré vozidlá sa zrušili úplne, iným sa predĺžili lehoty. Mali sa tiež znížiť pokuty za chýbajúcu technickú i emisnú kontrolu.

Pri malých motorkách, motocykloch a trojkolkách kategórií L1e a L2e sa povinnosť technickej kontroly ruší úplneMotocykle kategórií L3e až L7e, traktory a prívesy mali doteraz povinnosť absolvovať prvú technickú kontrolu po štyroch rokoch, následne každé dva roky. Podľa nového zákona majú tieto vozidlá povinnosť prvej technickej kontroly po šiestich rokoch a následne každé štyri roky. Zmena sa však týka len traktorov, ktoré majú najvyššiu konštrukčnú rýchlosť do 40 km/h. Pre tie s vyššou rýchlosťou sa lehoty nemenili.

Emisná kontrola

Doteraz bolo výsledkom emisnej kontroly to, že auto sa označilo za spôsobilé alebo nespôsobilé. Teraz však pribudol ešte jeden medzistupeň, a to dočasne spôsobilé. Znamená to, že veľkej časti vozidiel, ktoré by po starom neprešli emisnou kontrolou, budú môcť majitelia v priebehu 60 dní odstrániť chybu a emisnú kontrolu v tejto lehote zopakovať.

Register prevádzkových záznamov vozidiel

Vznik tohto registra je úplnou novinkou. Zaznamenáva sa doň zobrazovaná hodnota počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti (odometra) vozidla. Povinnosť posielať informácie o stave odometra vozidiel budú mať stanice technickej kontroly, pracoviská emisnej kontroly a kontroly originality, servisy, autobazáry, poisťovne či leasingové spoločnosti. Princípom registra bude zamedziť stáčaniu kilometrov a štáty európskej únie si budú informácie z neho medzi sebou vymieňať.

Emisná plaketa

Do budúcnosti sa plánujú vytvoriť tzv. nízkoemisné zóny, ktoré v niektorých krajinách už fungujú. S týmto sa počíta aj v novele zákona o ovzduší. Majú na to slúžiť Emisné plakety, ktoré budú umožňovať alebo zakazovať vjazd vozidiel do takejto zóny. Plakety sa budú lepiť na čelné sklo vpravo dole, kde sa nachádzajú nálepky emisnej a TK. Na nich bude zobrazená emisná trieda vozidla alebo druh pohonu. Staršie vozidlá na ňu nebudú mať nárok. Dostanú ju elektromobily, vozidlá s vodíkovými článkami a získať ju môžu aj vozidlá s emisnou triedou od Euro 3.

Zdroj: autobild.sk Foto: pixabay