Každý chlap si v živote z času na čas položí otázku, čo vlastne ženy na ňom alebo na ostatných mužoch vidia, respektíve čo ich najviac priťahuje. Hoci v dnešnej dobe sa môže zdať, že sú to najmä auto, peniaze, výzor, prípadne zmysel pre humor a inteligencia, pravda je VRAJ úplne iná!

Na univerzite vo Worcestri bol urobený veľký výskum pod vedením Daniela Farrellyho. Tento prieskum mal priniesť odpoveď na otázku, ktorá mužská vlastnosť najviac priťahuje ženy. Opýtaných bolo vyše dvesto dám a výsledok je viac ako prekvapivý. Ženy vraj najviac priťahuje altruizmus!

Altruizmus je definovaný ako mravný princíp a jeho hlavnou podstatou je nezištná pomoc iným. Ľudia, ktorí sa správajú podľa tejto vlastnosti, častokrát pracujú ako rôzni dobrovoľníci a podobne. Tento termín založil francúzsky filozof Auguste Comte (1798 – 1857), preslávaný ako zakladateľ filozofického smeru zvaného pozitivizmus.

ŽENY NAJVIAC PRIŤAHUJE MRAVNÝ PRINICÍP ZVANÝ ALTRUIZMUS!

Takže zabudnite na drahé autá, šperky, tehličky na bruchu i na nacvičené vtipné hlášky z filmov. Ženy milujú dobrých chlapov, ktorí vo svojom okolí nezištne pomáhajú iným. Alebo tie mrchy iba hrali formu a nechceli vyzerať ako povrchné zlatokopky.

 lol laughing laugh jim carrey ha GIF

Zdroj: Simplecapacity.com, Wikipedia.org | Foto: Giphy.com, Depositphotos.com