Z niektorých situácií niet úniku. A pokiaľ začnete podvádzať, je jasné, že raz vás to dobehne alebo budete stále v tom istom začarovanom kruhu, z ktorého niet úniku. Tento vtip vám pekne ukáže, prečo sa neoplatí byť ku*evníkom…

VTIP: Takto to vyzerá, keď sa zasekneš v bludnom kruhu nevery…

Riaditeľ asistentke: “Na budúci týždeň by sme mohli ísť do Milána.”

Asistentka manželovi: “Na budúci týždeň musím ísť služobne do Talianska.”

Manžel frajerke: “Žena ide budúci týždeň preč.”

Frajerka študentovi, ktorého doučuje klavír: “Budúci týždeň nám odpadá hodina.”

Študent dedovi: “Odpadla mi hodina klavíra, mohli by ste ísť spolu na ryby!”

Dedo asistentke: “Z toho Milána nič nebude, sľúbil som vnukovi, že ideme chytať ryby.”

Asistentka manželovi: “To Taliansko sa presúva.”

Manžel frajerke: “Bo*a, žena nikam nejde!”

Frajerka študentovi: “Plány sa menia. Hodina nakoniec bude!”

Študent dedovi: “Dedo, nakoniec tú hodinu mám.”

Dedo asistentke: “Ryby s vnukom sa rušia, ideme do Milána!”

Asistentka manželovi…

Foto: Manmagazin.sk, Giphy.com