O starovekej Sparte sa ľudia, ktorí až tak neholdujú dejepisu, mohli dozvedieť v posledných rokoch najmä vďaka úspešnému filmu 300. V tomto článku sa však nebudeme zaoberať ich vojenskými úspechmi či neúspechmi, ale podrobnejšie sa pozrieme na ich vtedajší zaujímavý spôsob života, ktorý by dnes asi každý označil za neľudský. 

Staroveká Sparta bola oproti svojmu najväčšiemu rivalovi – Aténam, omnoho menej demokratická a viac vojensky založená. Teraz ste si pravdepodobne predstavili obrovské hradby, ktorými bolo mesto opevnené, ale opak je pravdou. Sparťania totiž žiadne hradby nemali, považovali to za zbabelosť a jediné, na čo sa pri obrane spoliehali, boli ich vlastné bojové schopnosti. Bodaj by aj nie, keď malí chlapci boli už vo veku 6 rokov, odvedení od rodiny a odvtedy až do 30 rokov sa museli venovať vojenskej službe a výcviku.

Počas tohto obdobia museli chodiť nahí a bosí, tráviť celé dni v tme, v chlade a bez jedla. V prípade neposlušnosti alebo zlyhania boli pravidelne bičovaní. Spomínajú sa dokonca aj súboje o prežitie s vlkmi, či hry, počas ktorých boli chlapci zapriahnutí do koča a bičovaní. Tieto súťaže vyhral len ten, ktorý prežil. Až po dovŕšení spomínanej 30-ky dosiahli istú formu slobody a mohli si založiť rodinu, no slúžiť armáde v prípade potreby museli až do konca života.

Vychova Spartanov

Nie všetky deti však mali to „šťastie“ a dostali sa až k výcviku. Každé dieťa sa tam totiž po narodení podrobilo „inšpekcii“. Batoľatá, ktoré sa zdali byť choré, postihnuté či slabé, odniesli vojaci do hôr a tam ich nechali napospas osudu. Muži mali príkazy brať si iba krásne a fyzicky zdatné ženy. Chlap, ktorý sa oženil so ženou nižšieho vzrastu, musel platiť vysokú pokutu. Sparťania totiž tvrdili, že chcú vychovávať budúcich kráľov a nie králikov.

Ženy museli taktiež pravidelne trénovať a otužovať sa, aby boli schopné porodiť čo najsilnejšieho jedinca. Dokonca tam platilo aj pre dnešnú spoločnosť nepredstaviteľné pravidlo – Ak sa Sparťan nechcel ženiť, ale chcel splodiť potomka, mohol o ženu požiadať iného muža a ten mu ju bol povinný na tento úkon poskytnúť. Zachovanie kvalitného potomstva bolo pre nich totiž dôležitejšie ako manželská vernosť.

Zivot v Sparte

Vo všeobecnosti boli Sparťania extrémne skromnými a tichými ľuďmi. Takejto filozofii sa im dostávalo odmalička, aby sa stali doslova slepo podriadení štátu. Dá sa povedať, že boli štátnym majetkom. Zaujímavosťou je, že neboli trestaní len za to, čo spravili zle, ale aj za to, čo mohli spraviť lepšie a neurobili to. Boli priam posadnutí dokonalosťou vo všetkom, nielen v boji, ale aj v čestnom občianskom živote.

V prípade, že bol niekto podozrivý z nečestného konania, ostatní mu to dali pocítiť takým spôsobom, že sa mu absolútne vyhýbali a nechceli s ním tráviť čas. Takýto druh psychického nátlaku vyústil k mnohým samovraždám. Život v starovekej Sparte bol teda naozaj drsný a ich takmer bezchybná disciplína a poslušnosť pravidlám štátu až desivo fascinujúca.

Zivot v Sparte

Zdroj: Spqr.cz, Wikipedia | Foto: YouTube, Wallpaperswide.com