Súdruhovia a súdružky, všetko je inak! Zdá sa, že rozdelenie Československej federatívnej republiky je neplatné, a teda všetky zákony prijaté od roku 1992 sú protiústavné. De facto nie sme členmi NATO, nie sme členmi Európskej únie a vlastne ani nežijeme v Slovenskej republike!

Internetom sa začala šíriť zaujímavá konšpiračná teória, ktorá by ale mohla stáť na reálnych základoch. Ako sme už uviedli v nadpise, je celkom možné, že rozdelenie Československej federatívnej republiky bolo vykonané protiústavne a tým pádom je neplatné! Pýtate sa prečo? Nuž… konšpirátori svoju teóriu vysvetľujú takto…

Teória praxe

Rozdelenie československého štátu bolo vykonané bez mandátu občanov ČSFR, a teda Československá federatívna republika naďalej existuje! Podľa ústavného zákona 327/91 je možné federáciu rozdeliť, len ak prezident vyhlási občianske referendum, a to za nasledujúcich podmienok:

  • Hlasovacie právo má v Českej republike každý, kto je oprávnený voliť do Českej národnej rady a na Slovensku každý, kto je oprávnený voliť do Slovenskej národnej rady.
  • Návrh predložený v referende podľa čl. 3 odst. 1 je prijatý, ak sa preň vyslovila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov v oboch republikách.
  • Výsledok referenda vyhláseného podľa čl. 1 odst. 1 má záväznosť ústavného zákona.

Podpísaní: Havel, Dubček, Čalfa

Čo sa to stalo?

Celý problém spočíva v tom, že ČSFR bola rozdelená na základe nového zákona, ktorý však bol v priamom rozpore s vyššie uvedeným ústavným zákonom o referende. Navyše v dobách novo prijatého zákona chýba na listine podpis prezidenta, čo je zapríčinené tým, že v roku 1992 ČSFR prezidenta nemala. Ten teda nemohol vyhlásiť referendum, referendum nemohlo prebehnúť, federácia nemohla byť ústavne zrušená, ergo… naďalej žijeme v ČSFR! 🙂

Zdroj/Foto: wikipedia.org, YouTube